Gebruiksaanwijzing noodsignalen

Op zoek naar hoogwaardige noodsignalen, zoals licht- en rookfakkels? We zijn u er graag mee van dienst en werken daarvoor samen met betrouwbare leveranciers. Zij hebben een uitgebreide ervaring met noodsignalen. We vertellen u graag meer over het gebruik van noodsignalen, net als het bewaren daarvan. Zorg er in ieder geval voor dat u de noodsignalen zoals fakkels droog bewaart, alleen op die manier kunt u de optimale kwaliteit behouden.

De noodsignalen werken op basis van verschillende ontstekingen, we onderscheiden:

  • Slag-ontstekingen
  • Trek-ontstekingen
  • Strijk-ontstekingen

Slag-ontstekingen vindt u bij ons niet, we verkopen trek-ontstekingen (Solas) en strijk-ontstekingen. De strijk noodsignalen werken het meest gemakkelijk, we zorgen daarnaast graag voor de handleiding voor trek-ontstekingen. Zorg ervoor dat u altijd voorzichtig en vakkundig met de noodsignalen omgaat.

Gebruiksaanwijzing voor trek-ontstekingen (pull ignitor: fakkels & rooksignalen)

Tot de trek-ontstekingen binnen de noodsignalen behoren bijvoorbeeld de Solas handstakelsignalen en de landrooksignalen of rookpotten.

Het was Pains Wessex die de trek-ontsteking ontwikkelde als alternatief voor de op dat moment veel gebruikte slag-ontsteking. Het grote voordeel hiervan is dat u er waterdichte producten mee kunt ontsteken, zonder dat er een ingewikkelde ontsteking nodig is. Houd er aan de andere kant rekening mee dat de trek-ontsteking van noodsignalen lastiger werkt dan de strijk-ontsteking die we hieronder beschrijven. Professionals binnen de zeevaart volgen hier cursussen voor, omdat tijdens een noodsituatie iedere seconde telt en u op de juiste wijze dient te handelen. De trek-ontsteking werkt als volgt:

1.1.         Houd het noodsignaal met de pijl naar boven vast en verwijder de dop aan de bovenzijde

1.2.         Trek het koord horizontaal en in één vloeiende beweging uit het product

1.3.         Na 2 seconden start automatisch de ontsteking

1.4.         Houd het signaal met de wind mee (benedenwinds) vast voor een veilig gebruik

                          Gebruikershandleiding noodsignalen         

                            Gebruikershandleiding noodsignalen pot

We adviseren u ondanks de waterdichte afwerking van de trek-signalen altijd meerdere exemplaren mee te nemen. U kunt bij een eventuele weigeraar een ander model proberen, zodat u extra veiligheid kunt inbouwen.

Benieuwd naar de werking van het trek-mechanisme in noodsignalen? Het pull-ignition systeem werkt eigenlijk als een omgekeerde lucifer. Aan het eind van het trekkoord zit een stukje materiaal dat wrijving-verhogend werkt en geldt als de kop van de lucifer. Door aan het koord te trekken ontstaat er beweging en wrijving, waardoor er een ontbranding plaats kan vinden. Zorg ervoor dat u het koord er horizontaal uittrekt, in de verticale richting zou er te weinig wrijving ontstaan. Uit tests in de fabriek blijkt dat de ontbranding bij juist gebruik in 99% van de gevallen werkt, waardoor u met het pull-mechanisme in de noodsignalen kunt rekenen op een betrouwbare keuze.

Gebruiksaanwijzing voor strijk-ontstekingen (rub-ignition: fakkels & rooksignalen)

Tot de strijk-ontstekingen binnen de noodsignalen behoren bijvoorbeeld de handstakelsignalen en de handrooksignalen die u kunt bestellen.

De strijk-ontsteking voor noodsignalen staat bekend om z’n hoge mate van betrouwbaarheid. Er is sprake van een strijkkop onder de bovenste dop, die u met behulp van de onderste dop aan kunt strijken op de wijze zoals een lucifer werkt. De strijk-ontsteking werkt als volgt:

1.1.         Houd het noodsignaal met de pijl naar boven vast en verwijder de doppen aan de bovenzijde en onderzijde

1.2.         Strijk met de onderste dop de strijkkop aan de bovenkant aan

1.3.         Na 2 seconden start automatisch de ontsteking

1.4.         Houd het signaal met de wind mee (benedenwinds) vast voor een veilig gebruik

                             Gebruikershandleiding noodsignalen strijk

Noodsignalen met een strijk-ontsteking zijn helaas niet waterdicht. Het is daarom van belang vochtigheid zoveel mogelijk te voorkomen. Een vochtige strijkkop kan de werking nadelig beïnvloeden of zelfs volledig in de weg zitten. U kunt de noodsignalen met strijk-ontsteking ter land en in de lucht gebruiken.

Gebruiksaanwijzing voor een alternatieve ontsteking

Lukt het ontsteken van een noodsignaal niet? Op het moment dat de trek- of strijk-ontsteking faalt kunt u er op alternatieve wijze toch voor proberen te zorgen dat u de potentie kunt benutten. Gebruik deze alternatieve ontsteking uitsluitend in noodsituaties waarin de reguliere ontsteking niet werkt. Deze alternatieve ontsteking kan de veiligheidsmarge beïnvloeden en brengt daarom extra risico met zich mee.

Solas handstakelsignalen

U kunt de Solas handstakelsignalen niet op een snelle wijze alternatief ontsteken. Er bestaat echter wel een mogelijkheid om een falend mechanisme te omzeilen. Zodra een Solas handstakelsignaal ontsteekt hoort u een ‘plop’, op het moment dat de signaleringsvlam de ‘kop’ van het noodsignaal van binnen uit wegschiet om de waterdichte beveiliging te doorbreken. U kunt deze ‘kop’ handmatig uit de pijp verwijderen. Vervolgens kunt u een ander ontstoken noodsignaal gebruiken om de signaleringsvlam alsnog te ontsteken. Houd er rekening mee dat de ontsteking vrijwel direct op volle sterkte plaats zal vinden, dus ga hier voorzichtig mee om. U verwijdert met de ‘kop’ ook de brandvertraging, waardoor er direct een ontbranding op de volle 1200 graden plaats zal vinden.

 

Rookpotten

Weigert de trek-ontsteking van een rookpot? U heeft met deze noodsignalen goede mogelijkheden voor een alternatieve ontsteking. Er zit onder het deksel zowel een ontstekingsmechanisme als een afdeksticker voor het rookproductiekanaal. U kunt dat kanaal gebruiken om een alternatieve ontstekingsbron aan te bieden. U heeft in principe twee mogelijkheden wanneer de rookpotten weigeren:

  • Ontsteek een extra handstakelsignaal en gebruik de signaleringsvlam om in het rookproductiekanaal een ontsteking te forceren. Een rooksignaal zal z’n signaleringskracht rustig opbouwen, waardoor deze alternatieve ontsteking relatief weinig risico met zich meebrengt.
  • Ontsteek via het rookproductiekanaal een alternatieve ontstekingsbron. U kunt gebruik maken van een lont, lucifer of een ander klein brandend voorwerp. U kunt dit in het rookproductiekanaal gooien, maar houd er rekening mee dat de ontsteking dan vrijwel direct (zonder brandvertraging) zal volgen.

Handstakelsignalen en handrooksignalen

Is de strijkkop van een handstakelsignaal of handrooksignaal nat of vochtig geworden? De ondersteking werkt dan waarschijnlijk niet meer, maar het noodsignaal hoeft niet verloren te zijn. U kunt het noodsignaal gewoon in de zon laten drogen. Als alternatief kunt u een alternatieve ontstekingstemperatuur gebruiken, bijvoorbeeld met een ander noodsignaal dat u wel heeft kunnen ontsteken of een aansteker. We raden het gebruik van een stormaansteker aan. Het gebruik van andere soorten aanstekers raden we sterk af, omdat er daarmee nog nauwelijks sprake is van brandvertraging en er direct een felle ontbranding plaats zal vinden.