Disclaimer Noodsignalen.com

Noodsignalen.com wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en beheerd. U kunt echter op geen enkele wijze rechten ontlenen of aanspraak maken op de inhoud van deze website. Het is mogelijk dat aangeboden informatie (na verloop van tijd) veroudert of niet (meer) correct is. We zijn derhalve bovendien niet aansprakelijk voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik van onze website Noodsignalen.com of de producten die u bestelt. We wijzen hierbij alle aansprakelijkheid voor schade af die ontstaat als het gevolg van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarop links op de website verwijzen. We kunnen die gegevens bovendien zonder waarschuwing wijzigen.

Garantie bij gebruik Noodsignalen.com

We geven bij Noodsignalen.com geen garantie met betrekking tot de aard en inhoud van alle informatie. Bovendien zijn we niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan. We bieden geen garantie voor het foutloos en ononderbroken functioneren van de website. Verwijzingen en verbindingen naar andere sites of bronnen brengen we uitsluitend ter informatie van de gebruiker van de site aan, we zijn daarvoor op geen enkele manier verantwoordelijk en kunnen geen garanties bieden.

We zijn bij Noodsignalen.com niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze sites of bronnen en hebben geen invloed op de inhoud, advertenties, producten en andere zaken op die websites. We zijn niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies die voortvloeit uit het gebruik van de inhoud, goederen of diensten van dergelijke externe websites en bronnen.

Verkoopvoorwaarden Noodsignalen.com

We wijzen u erop dat het onnodig gebruik van noodsignalen bij wet verboden is. De producten die wij verkopen zijn uitsluitend bedoeld voor noodsituaties. Het is de wettelijke macht die hier de controle en handhaving op uitvoert, wij kunnen slechts benadrukken dat misbruik gestraft zal worden. Tijdens het bestelproces vragen we u akkoord te gaan met voorwaarden waarin we stellen dat u de noodsignalen slechts in noodsituaties zal gebruiken.

We behouden ons bij Noodsignalen.com het recht voor om een bestelling te weigeren op het moment dat wij signalen ontvangen dat u de signalen als (consumenten)vuurwerk zal gebruiken. Noodsignalen zijn daar niet voor bedoeld, we keuren het gebruik hiervoor ten strengste af.

Copyright

Alle rechten voorbehouden. U mag niets uit deze website (informatie, beelden, images), kopiëren of opslaan in een gegevensbestand, in enige vorm of enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch, handmatig, fotografisch of enige andere wijze.